skip to Main Content

Vi är ett assistansbolag som har lång personlig erfarenhet av att arbeta med personer som har funktionsnedsättning, i olika yrkesroller och på olika sätt. Dessa erfarenheter och kunskaper vill vi ta tillvara på och dela med oss av.

Trygg Assistans

Trygg assistans

Vi har som mål att bistå dig med trygg assistans, oavsett funktionsnedsättning eller om du är barn, ungdom eller vuxen. Vi har förståelse och erfarenhet av hur svårt det kan vara att behöva en annan människas hjälp, även i de mest vardagliga situationer. Läs mer

Juridisk Hjälp

Juridisk hjälp

LSS kan vara besvärligt men vi hjälper dig med juridisk hjälp under hela din tid hos oss. Vi jobbar ständigt med uppdateringar kring LSS, lagar, domslut och kan därför erbjuda rätt hjälp till dig. Läs mer

Back To Top