skip to Main Content

Personlig assistans

Att ansöka om assistans kan kännas svårt och ibland kan regelverket upplevas krångligt och komplicerat. Vi guidar och hjälper dig i kontakten med myndigheter, sjukvården och är med dig genom hela processen.

Vi brukar gå igenom följande:

Ansökan

Är det en ny ansökan, hur ser behovet ut? finns tillräckligt med intyg för att styrka behovet? Här har vi gedigen erfarenhet av vad man ska tänka på när man ansöker om assistans för första gången.

UTVÄRDERING
Tillsammans sätter vi oss ned och ser över det behov som finns och i vilken utsträckning som hjälpen behövs.

UTVÄRDERING
Tillsammans sätter vi oss ned och ser över det behov som finns och i vilken utsträckning som hjälpen behövs.

ANSÖKAN
Vi hjälps åt att utforma en ansökan om personlig assistans.
↓                                                           

ANSÖKAN
Vi hjälps åt att utforma en ansökan om personlig assistans.

BEVILJAD
Blir din ansökan beviljad så hjälper vi dig att anställa personliga assistenter så att du får den hjälp som du behöver.

AVSLAG
Om din ansökan inte blir godkänd så hjälper vi dig att överklaga ditt beslut så långt det bara går.

BEVILJAD
Blir din ansökan beviljad så hjälper vi dig att anställa personliga assistenter så att du får den hjälp som du behöver.

LIVSKVALITÈ
Vi ser till att dina assistenter utför sitt jobb för att ge dig den bästa möjliga hjälpen.

LIVSKVALITÈ
Vi ser till att dina assistenter utför sitt jobb för att ge dig den bästa möjliga hjälpen.

RÄTTSHJÄLP
Under hela din process så hjälper vi dig att driva just ditt ärende genom domstolen.

AVSLAG
Om din ansökan inte blir godkänd så hjälper vi dig att överklaga ditt beslut så långt det bara går.

RÄTTSHJÄLP
Under hela din process så hjälper vi dig att driva just ditt ärende genom domstolen.

Timbeslut

Hur ser beslutet ut? Motsvarar det era behov?

Arbetsledning

Hur ska era assistenter arbetsledas? Vill ni göra det själv eller ska vi ta hand om det?

Assistenter

För att assistent och familj ska fungera bra ihop är det viktigt att rätt personer rekryteras. För oss är det viktigt att gå igenom era personliga önskemål så att vi kan fokusera på det i vår rekrytering.

Våra assistenter omfattas av kollektivavtal vilket är en trygghet för dem, er och oss!

Barn med behov:

Vår målsättning är att barn ska kunna leva som andra barn. Kavon Care anordnar utbildningar för personliga assistenter med särskilt fokus på att arbeta med barn. Även i våra övriga utbildningar tas viktiga frågor upp om personlig assistans till barn och vikten av att barn ges möjlighet att utveckla sin person, kommunikation, lek, lärande, intressen, självständighet, självbestämmande, relation med syskon och föräldrar.

Oavsett vilka utmaningar som finns i livet så finns Kavon Care där och hjälper till. Vi har lång erfarenhet av besvär med andning, sondmatning, trakostomi (trak) och hur man tex söker dubbelassistans. Våra egna erfarenheter av livet i rullstol och hur det påverkas av omgivningen är oerhört viktigt.

Vid svårigheter i ett barns assistans arbetar vi i rådgivningen aktivt med att förmedla kontakt med andra barnbrukare och deras familjer, eftersom de kan dela med sig av värdefull erfarenhet hur man kan förhålla sig och gå tillväga för att ge barnet bra förutsättningar.

Back To Top