skip to Main Content

TRANSPARENT REDOVISNING

KONTAKTINFORMATION

Kavon Care AB

Milstensvägen 16

174 62 Sundbyberg

Telefon: 08-58777500

Mail: info@kavoncare.se

Kontaktperson: Mattias Lindros, verksamhetsansvarig.

BASFAKTA OM KAVON CARE

För 2023 gäller följande:

Kavon Care beräknas omsätta ca 28,5 miljoner kronor och har cirka 105 anställda år 2023. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholm.

Kavon Cares information finns på allabolag.se

KAVON CARES MÅL OCH RIKTNING

Vi har som mål att bistå dig med trygg assistans, oavsett funktionsnedsättning eller om du är barn, ungdom eller vuxen. Vi ger råd, stöd samt juridisk hjälp under hela perioden du är kund hos oss. Vi har förståelse och erfarenhet av hur svårt det kan vara att behöva en annan människas hjälp, även i de mest vardagliga situationer.

BARN MED BEHOV

Vår målsättning är att barn ska kunna leva som andra barn. Kavon Care anordnar utbildningar för personliga assistenter med särskilt fokus på att arbeta med barn. Även i våra övriga utbildningar tas viktiga frågor upp om personlig assistans till barn och vikten av att barn ges möjlighet att utveckla sin person, kommunikation, lek, lärande, intressen, självständighet, självbestämmande, relation med syskon och föräldrar.

För att öka kvaliteten i den service som Kavon Care erbjuder satsar vi på kompetensutveckling, trygghet och omsorg. Kavon Care ska göra ytterligare satsningar på utbildning av medarbetare inom företaget. Om egna resurser eller kompetens saknas för detta ska Kavon Care använda underleverantörer eller partners.

KVALITET: KAVON CARES SJÄLVDEKLARATION

Kavon Cares arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet:
Kavon Care arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9.

MEDARBETARE PÅ KAVON CARE

Antal anställda:
 Kavon Care har ca 105 anställda. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Stockholm, Gävleborg samt Västernorrland och de flesta av arbetsplatserna har personliga assistenter som har en roll som arbetsledare.

Utbildningsnivåer:
 Personal som anställs av Kavon Care för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och benägenhet för vård- och omsorgsarbete.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras personal med specialistkompetens. Bland Kavon Cares tjänstemän finns personal som själva behöver själva personlig assistans, eller som lever tillsammans med någon som behöver det.

Sjukfrånvaro:
 Sjukfrånvaron var under 2023 4,58 procent

Kollektivavtal: 
Kavon Care har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

ÄGARE- OCH STYRELSEINFORMATION

Kavon Care AB org. nummer: 556861-4753

Bolagsform: Aktiebolag

Styrelseordförande: Michaela Lindros

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, och säte se Kavon Cares sida på allabolag.se

För 2023 gäller följande ägarstruktur:

Styrelse:

Michaela Lindros (styrelseordförande)

Mattias Lindros (verksamhetsansvarig)

Ägare:
 Kavon Care AB ägs av Mattias Lindros och Michaela Lindros och samtliga är verksamma i Kavon Cares verksamhet.

Bokslut och nyckeltal kan hittas på allabolag.se

Back To Top