skip to Main Content

Frågor och Svar

Hur söker jag personlig assistans?

Vi hjälper dig söka assistans.

Personlig assistans kan du få om du behöver hjälp med grundläggande behov som att äta, ta på och av dina kläder, personlig hygien eller att kommunicera med andra. För att söka detta ska du kontakta försäkringskassan eller kommunen där du bor. Om dina behov överstiger 20 timmar per vecka får du assistansersättning från försäkringskassan. Om dina behov bedöms vara mindre än 20 timmar per vecka kan du ändå få personlig assistans genom kommunen där du bor.

Ring eller maila oss så berättar vi om hur ni ska göra för att ansöka om personlig assistans.

Hur kan Kavon Care hjälpa mig?

Vi skräddarsyr din assistans.

Vi jobbar för dig alltså blir du vår uppdragsgivare. Vi börjar alltid med ett personligt möte där du berättar hur du skulle vilja ha det och därefter arbetar vi fram ett förslag till dig. Avtalet är enkelt, tydligt och utan konstiga villkor. Assistansen utformas efter dina behov, önskemål och syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på dina egna villkor. Du påverkar själv vem som arbetar hos dig, när denne ska göra det, vad han eller hon ska göra och hur det ska göras.

Kan jag styra min egen assistans?

Det är du som bestämmer.

Du avgör om du vill arbetsleda dina assistenter själv eller tillsammans med en av våra arbetsledare. Arbetsledaren hjälper dig med schema, introduktion av nyanställda och i vissa fall med vikarier vid sjukdom. Vi hjälper dig även att hitta assistenter och genom att vi erbjuder dina assistenter goda anställningsvillkor och trygg anställning så bidrar vi till att de trivs i sitt arbete vilket i sin tur leder till att din livskvalité höjs.

Kan jag byta assistansföretag?

Vi hjälper dig att byta.

Att byta anordnare är inte krångligt eller besvärligt. Vi hjälper dig med pappersarbetet under hela processen. Vi kan även sköta kontakten med alla myndigheter om du så önskar.

Saknar du någon fråga?
Välkommen att maila oss så besvarar vi dem inom kort. 

Back To Top